Akdeniz

Ülkemizde nadiren görülen, kumul alanları içerisinde en önemlileri arasındadır. Kıyı kumulları hudut varsayılarak toprak yola çıkılıp oradan da araç ile güneye ilerleyerek Kalkanlı bölgesi ve Akdeniz göletine varılabilir. Bölge içerisinde; Kıyı kumulları, gölet, peyzaj değeri yüksek alanlar ve botanik açıdan önemli kısımlar, denizden gelen kum fırtınalarını önlemek için sömürge döneminde ekilen ormanlar bulunmaktadır. Alanın Kuzey sınırı, orman ve dere yatakları olarak belirlenmiştir. Köy halkı (Maronit) kendi arazilerini düzenli bir şekilde ekip biçmektedir. Çevresine duyarlı bir halk bulunmaktadır.