Bufavento

Beşparmak Dağları üzerinde yer alan bölge ülkemizin önemli yükseltilerinden olup flora ve fauna bakımından çok zengin bir bölgemizdir. Genellikle kalker kayalıklar üzerinde bulunan bitkiler yanında birçok endemik bitki türünü bulundurmaktadır. Kireç kayaçları, Kuzey Kıbrıs endemikleri açısından çok önemli bir alandır. Kuzey yamaçları büyük orman yangınından son derece etkilenmiştir. Bufavento Kalesi bölgeye ismini vermektedir.

Beşparmak dağlarında savunma amaçlı yapılan önemli üç kaleden birisidir. Kaleler arasında iletişim ayna yansıtma, ateş ve duman işaretleri ile yapılmaktaydı. Adaya yapılabilecek her türlü saldırı diğer kalelere anında iletilmekte idi.

Kaleye çıkan patika, Eski Eserler Dairesi tarafından özenle tamir ve restore edilmiştir. Bölgede yıllar önce düşen yolcu uçağının kalıntıları mevcuttur.