Büyükkonuk-Yedikonuk

Karpaz Yarımadası’ nın kuzey bölümünde bulunan alan botanik açıdan önemli bölgelerden olup, peyzaj değeri yüksek kayaçları ve çoğrafik olarak dört geçitten birisi olan Büyükkonuk-Kaplıca geçide sahip yerdir. Alan içerisinde arkeolojik açıdan önemli 1 tane kral mezarı ve kalıntıları mevcuttur. Ayrıca üç odası bulunan bir kaya mezarı ekibimiz tarafından bulunmuş ve duvarlarında ölü bırakma yeri olan çukurluklar mevcuttur.

Kaplıca-Büyükkonuk-Yedikonuk arasındaki bölgeyi kapsayan alanımız, eşsiz doğal güzellikleri, henüz keşfedilmemiş birçok tarihi eserleri, kaya mezarları ve botanik açıdan önemli alanları ile el değmemiş nadir bölgelerimizdendir. Mülkiyet tarım alanları dışı orman alanıdır. Kıyı, hali arazi tarım alanları ise özel mülktür. Tarım alanlarında harup üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Kıyıda doğal liman yanında bulunan tarihi harup ambarı mevcuttur. Büyükkonuk-Kaplıca ana yolu bağlantısı olan Yedikonuk toprak yolu kavşağı alanımızın ulaşım yolu başlangıcıdır. Büyükkonuk-Yedikonuk yolu üzerindeki tarihi çeşme alanı batı hududunun son bulduğu ve güney hududunun başladığı belirleyici noktadır. Alan içerisinde, yılın uzun bir bölümünde suyu bulunan flora ve fauna açısından önemli dere yatağı görülmektedir. Nadir bitkileri barındıran bu alan özellikle orkidelerin yaşam yeridir.