Çınarlı

Ülkemizde Ercan-İskele yolunun üzerinde kütlesel olarak bulunmaktadır. Alçı taşına bağlı birçok nadir ve endemik bitki görülmektedir.

Çok önceki yıllarda yöre halkının alçı ihtiyacı kütle etrafına yapılan gaminilerden (alçı ocağı) sağlanmakta idi. Yöre halkları,jips taşından yüzeye çıkan su ile küçük çapta bahçecilik ve kuru ziraat yapmaktadır. Alçı taşı tepeleri üzerinde bulunan ve ülkemizin en önemli turistik mağarası olan İncirli Mağara Ekolojik durumu yanında ülkenin en büyük turistik mağarasına sahiptir. Mağaraya adını veren incir ağacı için yöre halkının söylevlerine göre çocuğu olmayanların incir meyvelerini yedikleri zaman çocukları olacağına inanılır. Alçı taşı tepesi botanik açıdan önem taşır.