Hz. Ömer

Çatalköy kıyı kesiminde bulunan Hz. Ömer bölgesi kuzeyinde deniz ve kıyı mağaraları, doğusunda kamışlık dere ve iskan bölgesi, güneyinde askeri ve sivil amaçlar için kullanılmak üzere inşasına başlanmış fakat yarım kalan pist bulunmaktadır. Bölgenin batısında ise Müslüman alemi için kutsal sayılan bir yer olan Hz. Ömer Türbesi yer almaktadır. Bölge Çatalköy hudutları içerisinde, deniz kıyısında bulunmaktadır. Deniz kayalıkları bölgenin botanik açıdan önemini belirler. Sucul bitkilerin nadir olarak yetiştiği bir noktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs endemik bitkisi olan Deniz Lavantası (Limonium albidum var. cypria) Zafer burnu’ ndan sonraki yaşam yeridir. Deniz kıyı mağaraları fauna açısından önem taşımaktadır. Özellikle Akdeniz fokunun buradaki mağaraları ziyaret ettiği yönünde duyumlar alınmaktadır. Deniz kıyı kayaçları botanik açıdan çok önemlidir.