İskele-Kantara

Bölge büyüklü küçüklü kil tepelerden oluşmuş, botanik açıdan önemli dere yatağı, vadi ve yamaçlar bulundurup, ekolojik zenginliği söz konusudur. Bölge botanik açıdan önemli alanlardan birisidir. Özellikle nadir ve endemik bitkilerin yoğun olarak gözlemlenmektedir. Dere yatakları, genelde ıslak oluşundan dolayı fauna açısından da zengindir. Alanda ufak çapta tarım arazileri göze çarpar. Tarım arazileri dışı orman ve hali arazidir. Orman ağaçları arasında birçok orkide türü yaşamaktadır. Tepeler yıpranmış maki ile kaplıdır ve bu tarım alanlarını çevreleyen tepeler mutlaka korunmalıdır.