Kalavaç

Beşparmak Dağları’ nın güney yamaçlarında bulunan bölge zengin bir floraya ve üst kısımlarda ormanlık bitki örtüsüne sahip bölgelerimizdendir. Bölge botanik açıdan çok önemli olup, kireç taşı oluşumlu dağların doruklarında endemik ve nadir bitkiler bulunmaktadır. Kil tepeleri, endemik bitkiler yanında birçok orkide türünün yaşam alanıdır.

Bölge içerisinde birçok pınarın etkisi ile sulak alan bitkileri yaşamaktadır. Fauna açısından da çok zengin olup pınarlar çevresinde yaşayan birçok sürüngen, omurgalı hayvan ve kuş türlerine rastlamak mümkündür. Bu kayalıklar ve mağaralar birçok kuş türüne ve yarasalara yataklık yapmaktadır.