Kıvançtepe

Bölgede gölet, peyzaj değeri yüksek alanlar, 1974 Barış Harekatı’ ndan kalma tank, ekolojik açıdan önemli kayalıklar, flora ve faunayı barındıran devamlı akışkan dere, çoğrafik açıdan önemli yükselti ve önemli geçit bulunmaktadır. Kornos dağı botanik açıdan çok önemli bir yer tutmaktadır. Bünyesinde bir çok Kuzey Kıbrıs endemik bitkisini barındırmaktadır. Ayrıca bu alanın bir bölümünde birçok fosil sözkonusudur.