Koruçam

Ülkemizin çoğrafik olarak en önemli burunlarından birisidir. Sahil şeridinde yer aldığından bölgede çeşitli kıyı ve kumul bitkilerini de doğal yaşam alanlarında gözleyebilirsiniz. Peyzaj değeri yüksek, zengin ve değerli kayaçların yanı sıra doğal değerler ve hassas bölgeler açısından korunması gerekli bölgedir. Kıyıdan itibaren Akdeniz bitki örtüsü makilikler, üst kısımlarda ise orman ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Koruçam burnuna giden toprak yolun her iki yanı tarım arazileri ve makilerle kaplıdır. Burun da harabe şeklinde iki adet bina ve denizciler için birde fener bulunmaktadır. Ülke genelinde olduğu gibi bu bölgede de yapılaşma süratli bir şekil de yayılmaktadır. Alanın çevresinde nadiren ağaçlar görülür 1974 yılı sonrası köye yerleşen köy halkı pek de verimli olmayan bu alanlarda tarım yapmaya çalışmaktadır. Deniz kıyısına kadar uzanan tarım alanları çevresi botanik açıdan çok önemlidir. Bölge özellikle orkidelerin yaşam alanlarıdır. Tarım alanları dışı ise alçak orman alanı olarak tabir edilen şahane makilerle kaplıdır.