Mallıdağ

Bölgemiz bir boğaz üzerindedir. Akatu boğazı olarak bilinen bu boğaz flora ve fauna açısından çok önemlidir. Doğal peyzaj değeri yüksek yamaçlar ve dere bulunmaktadır. Estetik açıdan önemli kayaçları mevcuttur. Yaz ayları hariç tüm dönemlerde akışkan olan dere ekolojik zenginliğe sahiptir. Bölge halkı çevrelerine duyarlı olup az bir alanda gönene bağımlı bostan ve tarım yapılmaktadır. Yıllar önce bölgede çıkan yangının sonrasında ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bölge Tatlısu köyü yakınlarından başlayıp Mallıdağ köyü yakınlarına kadar olan kısım ve Mersinlik kampı civarını kapsar. Botanik açıdan önemli bölgemizin batı hududu Mallıdağ köyünün gerisine kadar uzanır Doğu hududu, Mersinlik kampı içerisinden geçen yol boyunca uzanır. Yer altı suyunu güçlendirmek amacıyla yapılan set alanın sulak alan olmasına sebep olmuştur.