Salamis

Botanik açıdan önemli bitkileri barındıran bu kıyı kumulları, zamanında kum fırtınalarını engellemek için ağaçlandırılmış olup Salamis ormanı olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizin en önemli özelliği olan tarihi ve doğal dokuyu aynı anda barındırabilmektedir. Bölge Magosa-İskele anayolunun doğu tarafında, Salamis hotelinin kuzey bölgesinde kalan ormanlık alanı kaplar. Yıllar önce denizden gelen kum fırtınalarını ve iç kesimlere girmesini önlemek amacıyla bölgedeki kum tepeleri ağaçlandırılmış ve orman alanı olarak belirlenmiştir. Kum yağmalanması olmamakla beraber diğer bölgelerdeki kumullar büyük tehdit altındadır. Yıllar önce inşa edilen deniz bağlantı yolu kum akıntıları dikkate alınarak taşlarla döşenmiştir. Botanik açıdan önemli kumullar bünyesinde birçok nadir bitkiyi barındırır.