Vuni

Çok özel bir görüntüye sahip kıyı kayaçları ve peyzaj değeri yüksek kısımları yanında tarihi değeri de oldukça yüksek olan bir bölgedir. Alan içerisinde arkeolojik açıdan önemli Vuni Sarayı ve harabeleri bulunmaktadır. Bu civarda yapacağınız gezinizde dağ eteklerinin deniz seviyesine inişini, muhteşem bir dağ-deniz buluşmasının görüntülerini gözlemlemiş olacaksınız. Alanın kuzey sınırı deniz, doğu sınırı Erenköy’ e bağlantı sağlayan limandan başlayan yol güneydeki asfalt yol, batı hududu ise atış alanından denize kadar olan kısımdır. Alanın batı kısmındaki kireç oluşumlu kayalıklar endemik bitkiler açısından önemlidir. Vuni tepesi tarihi önemi büyük harabelerden oluşmaktadır. Harabeler içerisinde ve çevresinde birçok nadir bitkiye rastlamak mümkündür. Alanın mülkiyeti orman olarak görülür. Botanik açıdan önemli dere yatakları bulunmaktadır. Asfalt yolun her iki tarafı orkidelerin yaşam alanlarıdır.