Deniz Yosunları

(Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta)Herbaryumu Toplayıcı aynı ortamdan ve aynı derinlikten toplanan yosunları en küçük örneğe kadar aynı naylon torba içerisine koymalıdır. Duruma göre farklı örnek alma kaplarıda kullanılabilir. Topalanan örneğin olgunlaşmış olması, adlandırma çalışmaları için çok önemlidir. Genç örneklerin adlandırılması imkansızdır. Denizyosunları bulundukları derinliklere göre değişik toplama araçları ve yöntemleri ile toplanırlar. Örnek: Yosunlar bıçak veya kesici bir alet yardımı ile bulundukları ortamdan alınırlar.

SAKLAMA

Toplama işi bittikten sonra örnekler 3 yöntemle saklanabilirler :
1. Koruyucu bir eriyik içerisinde
2. Pres yapılarak
3. Havada kurutulup, büzülmeye bırakılarak.

1. Koruyucu bir eriyik içerisinde saklama:

Kullanılacak eriyik deniz suyuna %5’lik formol konulması ile elde edilir. Sıcak iklimlerde bu eriyiğin yarısı alkol yarısı formol olarak hazırlanmalıdır.

2.Preste kurutularak saklama

Toplanan yosunlar deniz suyu veya tatlı suya konularak üzerindeki yabancı maddeler temizlenir ve özel kap içerisine yerleştirilir. Genellikle ince yapılı yosunların su içindeki görünüşleri bozulabilir ve tallusları üst üste gelebilir. Bu durum adlandırmada problem çıkarabilir. Bu nedenle pens ve iğne yardımı ile yosunun doğal görünümü verilmelidir. Sonra uygun büyüklükte beyaz bir kağıt kabın eğimli kısmından dikkatlice yosunun altına sürülür ve beyaz kağıt altına da delikli çinko veya cam levha yerleştirilir. Beyaz kağıt levha ile birlikte kabın eğimli kısmından yavaş yavaş dışarıçekilirken iğne ve pens yardımı ile yosun kağıt üzerinde tüm özelliklerini gösterecek şekilde yerleştirilmeye çalışılır. Bu işlem sırasında özen gösterilmesi adlandırma çalışmaları sırasında yosunu iyi gözleyebilmemiz için çok gereklidir. Kabın içerisinden çıkarılan ve üzerinde yosun bulunan beyaz kağıt dik tutularak suyun süzülmesi sağlanır. Sonra kurutma kağıdı üzerine konur ve üstüne bez ve yağlı kağıt yerleştirilir. Bez veya yağlı kağıt yosunun kurutma kağıdına yapışmamasını sağlar. Bu şekilde hazırlanan örnekler preslenir. Sıcak iklimlerde preste çürümeye başlayabilir. Bunu önlemek için %50 alkol ve %5 formolden oluşan koruyucu eriyikte kağıt üzerine alınmadan 23 gün bekletilir. Presten çıktıktan sonra alkolde eritilmiş %1 civa klorür ile boyanabilir veya %1.8 hidroksi-quinon sülfat ile muamele edilerek tekrar prese alınıp kurutulurlar.

3.Havada Kurutulup Büzülmeye Bırakılarak Saklama

Çalışma sırasında presler yanımızda bulunmuyorsa toplanan yosunlar gazete kağıtları içine sarılır ve açıkta kurumaya bırakılır. Ancak doğrudan güneş ışığı altına bırakılmazlar. Bu şekilde kuruyan yosunlar laboratuvara getirilirken kırılmamalarına dikkat edilmelidir. Çalışma merkezlerinde tekrar su içerisine konur ve yumuşatılır. Sonra bir önceki örnekte olduğu gibi beyaz kağıt üzerine alınarak preslenir ve kurutulur.