Eğreltiler

EĞRELTİLER

Eğreltiler çoğunlukla nemli yerlerde, özellikle dere kenarlarında bulunurlar. Ender olan türler çoğunlukla primer ormanlarda, ağaç dalları üzerinde bulunur. Açık arazide ve sekonder ormanlarda bulunan türler çoğunlukla her yerde rastladığımız geniş yayılış gösteren türlerdir. Islak, yüksek dağlardaki bozulmamış ormanlar en iyi toplandıkları yerlerdir.

Toplanmada sporlu türlerin toplanmasına dikkat edilmelidir. Sporları içeren sporangiyumlar, eğreltilerde yaprakların alt yüzeyinde kahverengi sıralar veya demetler halinde bulunurlar. Toplamada gövde ve toprak altı kısımları (rizomlar) alınmalı, ağaçsı eğreltilerde gövdenin kalınlığı ve yüksekliği not edilmelidir. Gövdenin dip kısmı adlandırmada çok gerekli olduğu için kesinlikle alınmalıdır. Kurak bölgelerden toplanmış bazı eğreltilerde yapraklar karışmış olabilir. Bunlar preslenmeden önce düzeltilmelidir.