Amaç

Kuzey Kıbrıs’ taki mantarların toplanılarak, ekolojik dağılımlarını araştırmak
Tüm bu mantarların binomial isimlendirilmesinin yapılması
Yenilebilen, Yenilemiyen ve Zehirli mantarlar olmak üzere gruplama yapabilmek.