Sonuç

  • ‘Mushroom of North Cyprus’ olarak Kuzey Kıbrıs Mantarlarının ekolojik yönlerini, yayılışlarını, sınıflandırılışını, zehirlilik durumunu belirten bir kitap yayınlanmıştır.
  • Toplanan tüm mantarlar Yakın Doğu Üniversite Herbaryumu’ nda en güzel şartlar altında sergilenmektedir.
  • Mantar teşhisi yapılırken kılavuz görevi görecek olan zehirli mantarlar ile ilgili video film hazırlanmıştır.