Yöntem

 • Kuzey Kıbrıs’ taki farklı ormanlık alan ve çiftliklerdeki mantarların toplanması.
 • Toplanan örnek türler üzerinde baş kısmı, alt kısmı, gövdesi, sporları, yetişme ortamı ve tadı olmak üzere inceleme yapılması.
  • Baş kısmı için; Büyüklük, şekli, rengi, düz veya yapışkan özellikte oluşu, fibrilli veya pullu oluşu gibi karakteristik özellikleri incelenir.
  • Gövde kısmı için; Kök veya tabandaki soğan kısmı saran zarımsı yapıya kadarki yüksekliği kayıt edilir.
  • Tadı için; Rengi, tadı ve kokusu kayıt edilir.
  • Mantarın alt kısmı; Rengi, şekli ve gövdeye bağlandığı yer incelenerek kayıt edilir.
  • Üreme organı olan sporları için; Kağıt üzerinde bırakılan mantarın bir süre sonra baskı şeklinde dökülen sporlarının rengi ayırt edici özellik taşımaktadır.
  • Yetişme ortamı; Odun, toprak veya gübre üzerinde yayılış gösteren mantarlar çayır veya ağaçlık yerlerde de yetişebilir. Böylece yetişme ortamı da ayırt edici özellik taşımaktadır.
 • Sınıflandırılmış mantar örneklerinin korunması, Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’ nda laktofenol veya formalin içerisinde gerçekleşmiştir.