Genel Bilgi

Herbaryum

Herbaryum, kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı kapalı alanlardır. Örnekler, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olmalıdır. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum biyoloji, tıp, ziraat, eczacılık ve daha değişik birçok alanda çalışacaklara bir danışma merkezi olarak temel bir kaynak niteliğindedir. Son kayıtlara göre, bitkilerin kuru örnekler olarak kartonlara yapıştırılıp saklanmasını ilk kez Lucca Ghini (1490-1556) uygulamıştır. Linneaus devrine kadar yapılmış olan herbaryumlar bir kartona yapıştırılır ve ciltlenerek raflarda dikey saklanırken, Linneaus bu yapma tekniğinden ayrılarak kartonlara tek tek yapıştırma ve yatay olarak saklama yöntemi başlatmıştır. İlk araştırıcılar önce örnekleri kendi koleksiyonlarında biriktirmeyi başlatmışlar ve sonrasında herbaryum merkezleri ile örnek değişimlerine girişmişlerdir.

Amaç:

Ada bitkilerinin bilimsel yönden incelenmesi, sağlığa faydalı ve ekonomik değeri yüksek olan bitkiler ile ilgili çalışmalar yapmak, tohum katalogları ve kuru herbaryum örneklerini diğer dünya herbaryum merkezleri ile değişim gerçekleştirerek bilimsel ilişkilerde bulunmak, nesli tükenmekte olan bitkilerin korunmasını sağlamak, tüm bu bitkileri öğrencilere ve halka tanıtmak.

Herbaryum Merkezi

Dünya doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü bitkiler oluşturmaktadır. Bu gerçeği gören ülkeler bu kaynakları tespit etmek, değerlendirmek ve zarar görmelerini önlemek için çok eskilere dayanan çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların bir kısmıda Botanik Bahçeleri ve Herbaryum Merkezlerinde yapılmaktadır. Bu zenginliği ve dünyadaki bitki çeşitliliğini öğrencilere ve halka tanıtmak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile yurdumuzun tek bilimsel herbaryum merkezi TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Çevre Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle, adı geçen kurumların “Botanik Açıdan Önemli Bölgelerin Florasının Saptanması” projesi kapsamında, 13 Kasım 2006 Pazartesi günü YDÜ Eczacılık Fakültesi binasında açılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nin doğal bitkilerinden ve endemik türlerinden örnekler toplanarak oluşturulan herbaryum merkezi 5200 bitki örneği ile Temmuz 2007 tarihinden itibaren NEUN(Near East University Nicosia) uluslararası kodunu almış bulunmaktadır.

Adanın bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak; yurdumuzun nesli kaybolmakta olan bitkilerinin korunması ile faydalı ve ekonomik değeri olan bitkileri ile ilgili çalışmalar yapmak; tohum katalogları ve kuru herbaryum örnekleri değişimi ile dünya herbaryum merkezleri ile bilimsel ilişkilerde bulunmak; bitkileri öğrencilerimize ve halka tanıtmak merkezimizin amaçlarından bazılarıdır.

Herbaryum merkezi içerisinde Çiçekli Bitkiler, Mantarlar ve Alg’lerden (su yosunları) oluşan kolleksiyonlarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar yürütülmüş olan arazi çalışmaları neticesinde 6469 bitki örneğinin toplandığı herbaryum merkezi, gelecek yıllarda yürütülecek çalışmalar neticesinde hem bu sayıyı artırma hem de adanın en büyük herbaryum merkezi olma amacını taşımaktadır.