Bitki Tayini

BİTKİ TAYİNİ

Tayin, iki bitki arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi olarak açıklayabiliriz. Bir kimse bir bitkiyi doğrudan veya dolaylı yani anahtarlar kullanarak tayin edebilir ve onu isimlendirebilir.

Bitki tayin yöntemlerine bakıldığı zaman, bitkinin familyası (aile) familya anahtarından bulunur ve sonrasında genus (cins) anahtarından genus bulunarak species (tür) anahtarından species yazılır. Böylece bitkinin tayini tamamlanmış olur. Bulunan bitkinin florada geniş bir deskripsiyonu vardır. Bu açıklamada diğer yakın akraba bitkilerden ayırt edici diagnostik özellikler söz konusudur.

İsimlendirme:

Bir bitkinin bilimsel ismi iki Latince kelimeden oluşmaktadır.

Türün ait olduğu ‘Cins’ ismi,
Tür için özel olan kelime ‘Epitet’ olarak bilinir.
Bu şekilde adlandırma sistemine ‘Binomial isimlendirme’ denilmektedir. Her bir bitkinin sadece doğru bir bilimsel ismi vardır. Bu isim sadece o türe özgüdür.