Etiketleme

ETİKETLEME

Etiketler için beyaz ve iyi bir kağıt seçilmeli, okunaklı bir yazı ile yazılmalı ve etiketi yapıştırmak için reçine yapıştırıcı kullanılmalıdır.

Etiket Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler:

Bitkinin türü
Bitkinin familyası
Toplandığı yer
Tarih
Yükseklik
Teşhis eden kişinin ismi
Toplayan kişinin ismi
Herbaryum numarası