Kıbrıs

KIBRIS

Akdeniz’ de Sicilya ve Sardunya’ dan sonra üçüncü büyük adadır. Kıbrıs 34º33 ve 35º 41 kuzey enlemleri ile 32º17 ve 34º35 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kıbrıs’ ın tamamına hakim olan önemli çoğrafik alanların; Güney Kıbrıs’ da Trodos dağları, Kuzey Kibrıs’ da ise Beşparmak sıra dağları olduğu görülür.

Kuzey Kıbrıs’ da bulunan Beşparmak sıra dağları batıdan doğuya doğru dört parça halinde uzanmaktadır. Bunlar Kayalar, Lapta Dağları, Beşparmak Dağları, ve Kantara Dağları’ dır.

Kuzey Kıbrıs’ ta Kuzey kıyı ovası ve Mesarya ovası bulunmaktadır. Kuzey kıyı ovası Geçitköy’ den Kantara’ ya kadar uzanmaktadır. Mesarya ovası ise Güzelyurt körfezinden G. Mağusa körfezine kadar dayanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ da çok sayıda alçak ve eğilimli sahil bulunmaktadır. Kıyı şeridinin girintili çıkıntılı olmasının nedeni yan yana farklı sertlikteki kayaların dalgalar tarafından farklı derecede aşındırılması ve akarsuların etkisi sonucu fazla aşınan yerlerde koylar, az aşınan yerlerde ise dik burunların meydana gelmesidir.